Medtronic

PÁTEK 22. 2. 2019

18:00 Příjezd

18:00-22:00 Večeře

19:30-20:30 Schůze Výboru ČASR ČKS

SOBOTA 23. 2. 2019

08:55–09:00 Zahájení sympozia

KATETRIZAČNÍ ABLACE
Předsedající: Tomáš Skála

09:00–09:20 Kardioneuroablace – nový směr v léčbě neurokardiogenní synkopy?
Dan Wichterle

09:20–09:40 Nové technologie pro katetrizační ablaci
Petr Neužil

09:40–10:00 Katetrizační ablace u syndromu Brugadových
Josef Kautzner

10:00–10:30 Kryoablace je preferovaná metoda izolace plicních žil při první ablaci FiS
Pro: Lucie Šedivá
Proti: Petr Peichl

10:30–10:35 Diskuze

10:35–11:05 Je možné vysadit antikoagulancia po úspěšné katetrizační ablaci FS u pacienta se středním rizikem TEN?
Pro: Robert Čihák
Proti: Jan Škoda

11:05–11:10 Diskuze

11:10–11:30 Coffee-break

VARIA I.
Předsedající: Milan Chovanec

11:30–11:50 Architektura jizev po infarktu myokardu a vztah ke komorovým arytmiím
Marek Šramko

11:50–12:10 Blokáda ganglion stellatum
Otakar Jiravský

12:10–12:30 Radioablace – vykoupení pro pacienty s nedosažitelným substrátem komorových arytmií?
Jakub Cvek

12:30–12:50 Etiologie a přežití pacientů se srdeční zástavou
Jan Bělohlávek

12:50–13:10 Uzávěr ouška LS je alternativou k antikoagulační léčbě
Pavel Osmančík

13:10-13:25 Pozvánka na Medtronic workshopy
Zdenka Miarková

13:25–15:25 Oběd

MEDTRONIC WORKSHOP

13:25–15:25 CareLink SmartSync Device Manager
Novinky v AF Solutions
Patient Monitoring & Diagnostics
His Bundle Pacing
Karol Čurila

IMPLANTABILNÍ PŘÍSTROJE
Předsedající: Miloslav Pšenička

15:25–15:45 „Update“ o situaci na poli bezesvodových (“leadless”) stimulačních systémů
Petr Neužil

15:45–16:05 Infekce implantabilních systémů
Milan Kozák

16:05–16:25 Dokumentované Atrial high rate episodes a antikoagulační léčba
Marek Hozman

16:25–16:55 Cardiac contractility modulation – další průlom v léčbě srdečního selhání?
Pro: Marian Fedorco
Proti: Kamil Sedláček

16:55–17:00 Diskuze

17:00–17:20 Telemonitorace přináší zlepšení prognózy pacientů se srdečním selháním
Miloš Táborský

17:20–17:35 Coffee-break

VARIA II.
Předsedající: Jan Chovančík

Poučné kazuistiky z oblasti implantabilních mechanických srdečních podpor

17:35–17:45 I. kazuistika
Petr Němec

17:45–17:55 II. kazuistika
Petr Peichl

17:55-18:00 Diskuze

Nejdůležitější práce za rok 2018 v oblasti:

18:00–18:15 Katetrizačních ablací
Martin Eisenberger

18:15–18:30 Srdeční resynchronizační léčby
Vlastimil Vančura

18:30-18:45 Antibradykardické léčby
Milan Sepši

NEDĚLE 24. 2. 2019

MEDTRONIC WORKSHOP II.

09:00–09:40 CareLink SmartSync Device Manager
Jaroslav Thomas

09:40–10:20 CareLink update and news
Michal Zeman

10:20–11:00 Linq Mobile Manager
Jan Šedivý

11:00 Oběd

 

Medtronic