Medtronic

PÁTEK 26. 1. 2018

19:30-20:30 Schůze Výboru ČASR ČKS

SOBOTA 27. 1. 2018

08:55–09:00 Slavnostní úvod
Josef Kautzner (Praha), Petr Machalík (Medtronic)

KATETRIZAČNÍ ABLACE
Předsedající: Martin Fiala (Brno), Petr Pařízek (Hradec Králové)

09:00–09:20 Mapování fibrilace síní: realita nebo technologické finesy?
Dan Wichterle (Praha)

09:20–09:40 Nové technologie katetrizační ablace
Lucie Šedivá (Praha)

09:40–10:00 Úloha intrakardiální echokardiografie při katetrizačních ablacích arytmií
Tomáš Skála (Olomouc)

10:00–10:20 Lze provádět katetrizační ablaci fibrilace síní zcela bez skiaskopie?
Martin Eisenberger (Jihlava)

10:20–10:40 Pediatrické katetrizační ablace – state of the art
Jan Janoušek (Praha)

10:40–11:00 Přestávka

MECHANICKÉ PODPORY SRDCE / NOSITELNÉ SYSTÉMY
Předsedající: Ferdinand Timko (Praha), Petr Němec (Brno)

11:00–11:30 Perkutánní mechanické podpory zlepšují výsledky katetrizační ablace komorových tachyarytmií
Pro: Petr Neužil (Praha)
Proti: Josef Kautzner (Praha)

11:30–11:35 Diskuze

11:35–11:55 Úloha perkutánních mechanických podpor v léčbě akutních stavů
Petr Ošťádal (Praha)

11:55–12:15 Implantovatelné mechanické podpory v terapii srdečního selhání
Petr Němec (Brno)

12:15–12:35 Nositelný defibrilátor: technologický výstřelek nebo důležitá součást léčebné strategie?
Miloš Táborský (Olomouc)

12:35-12:45 Pozvánka k sekcím Praktické workshopy a Technici lékařům
Zdenka Miarková (Medtronic)

12:45–14:35 Oběd

PRAKTICKÉ WORKSHOPY
Produkty a technologie společnosti Medtronic

12:45–14:35 Simulátor Simbionix - soutěž zručnosti v manipulaci s katétry, kryo ablace, transseptální pukce atd.
Simulátor MICRA - implantace bezdrátového kardiostimulátoru
HVAD - součásti a funkce implantabilní srdeční podpory
Ultrazvuk - využití ultrazvuku během EP vyšetření a implantací

IMPLANTABILNÍ PŘÍSTROJE
Předsedající: Miroslav Pšenička (Praha), Radek Neuwirth (Třinec)

14:35–15:05 Má být u každého nemocného s AV blokádou implantován přístroj pro CRT?
Pro: Vlastimil Vančura (Plzeň)
Proti: Kamil Sedláček (Praha)

15:05–15:10 Diskuze

15:10–15:30 Stimulace Hisova svazku: stojí to za zvýšené úsilí?
Karol Čurila (Praha)

15:30–16:00 Potřebujeme ještě primárně profylaktické implantace u nemocných s neischemickou KMP?
Pro: Otakar Jiravský (Třinec)
Proti: Jiří Plášek (Ostrava)

16:00–16:05 Diskuze

16:05–16:25 Výhody a nevýhody S-ICD v primární profylaxi náhlé srdeční smrti
Jan Petrů (Praha)

16:25–16:45 Přestávka

NOČNÍ MŮRY A VARIA
Předsedající: Luděk Haman (Hradec Králové), Robert Čihák (Praha)

16:45–17:00 Noční můra zvaná nevysvětlená synkopa
Jitka Vlašínová (Brno)

17:00–17:15 Noční můra infekcí implantabilních systémů
Miroslav Novák (Brno)

17:15–17:30 Noční můry při implantaci CRT
Vlastimil Vančura (Plzeň)

17:30–17:45 Ultrazvukem navigovaná punkce přístupových cév
Patrik Jarkovský (Praha)

17:45–18:00 Úloha kardiogenetiky při vyšetřování případů oběhové zástavy
Alice Krebsová (Praha)

19:00 Večeře

NEDĚLE 28. 1. 2018

TECHNICI LÉKAŘŮM
Ve spolupráci s pracovní skupinou KardioTech ČKS

08:30–08:50 Co všechno lze nalézt v paměti implantovaných přístrojů
Jakub Střítecký (KardioTech)

08:50–09:10 Možnosti dlouhodobé transtelefonní EKG monitorace - praktické zkušenosti a výsledky
Veronika Bulková (KardioTech)

09:10–09:30 Optimalizace CRT - jak využíváme nabízené možnosti přístrojů?
David Pospíšil (KardioTech)

09:30–09:50 Impact - možnosti vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Zdenka Miarková (Medtronic)

09:50–10:10 MR-kompatibilní systémy společnosti Medtronic
Kateřina Novotná (Medtronic)

10:10–10:30 TruRhythm – chytřejší Reveal LINQ
Martin Huraj (Medtronic)

10:30–10:50 Pokročilé funkce srdečních implantátů - vědomostní soutěž

11:00–12:00 Oběd

 

Medtronic