Medtronic

SOBOTA 17. 9. 2016

08:55 – 09:00Slavnostní úvod
Pavol Lepey (Medtronic), Josef Kautzner (Praha)

Katetrizační ablace
Předsedající: Petr Pařízek (Hradec Králové), Josef Kautzner (Praha)


9:00 – 9:20Nové mapovací systémy: revoluce v elektrofyziologii?
Jan Škoda (Praha)

9:20 – 9:40Jaké se provádějí zbytečné výkony u pacientů s fibrilací síní?
Martin Fiala (Třinec)

Debata
9:40 – 10:15Ablace paroxysmální fibrilace síní: Nastává nová doba ledová?
Pro: Petr Neužil (Praha)
Proti: Robert Čihák (Praha)

Debata
10:15 – 10:50Měli by být všichni pacienti s arytmickou bouří indikováni ke katetrizační ablaci?
Pro: Petr Peichl (Praha)
Proti: TBD

Debata
10:50 – 11:25Je katetr se senzorem pro „contact force“ zlatým standardem pro katetrizační ablace?
Pro: Luděk Haman (Hradec Králové)
Proti: Dan Wichterle (Praha)

11:25 – 11:55Přestávka

Implantabilní přístroje
Předsedající: Miroslav Pšenička (Praha), Miroslav Novák (Brno)


Debata
11:55 – 12:30Zvýší použití nových algoritmů nebo senzorů pro optimalizaci CRT významně počet respondérů?
Pro: Vlastimil Vančura (Plzeň)
Proti: Kamil Sedláček (Praha)

Debata
12:30 – 13:05Měly by být všechny nepotřebné elektrody explantovány?
Pro: Jan Petrů (Praha)
Proti: Kamil Sedláček (Praha)

Debata
13:05 – 13:40Je na čase zopakovat primárně profylaktické studie o účinnosti ICD?
Pro: Milan Kozák (Brno)
Proti: Jiří Plášek (Ostrava)

13:40 – 15:00Oběd

13:40 – 16:10Medtronic Workshop

MILLIE Express a naše malé hvězdy
Hana Polejníková, Jan Šorf, Kateřina Novotná
Infekce pod kontrolou
Paul Wilson, Michal Zeman, Jaroslav Thomas
Fire & Ice
Marek Lukáš, Karel Baumann
Sure we scan
Božidar Ferek-Petrić, Martin Huraj, Jiří Exner, Ivan Dvořák
Medtronic Academy
Yanis Dumpis, Robert Alexandru, Jan Šedivý

Varia
Předsedající: Jan Večeřa (Pardubice), Petr Neužil (Praha)


16:10 – 16:30Autonomní nervový systém a arytmie
Petr Neužil (Praha)

16:30 – 16:50Korigované vrozené srdeční vady a arytmie
Jan Janoušek (Praha)

16:50 – 17:10Genetická stratifikace komorových arytmií: uplatnění v klinické praxi
Alice Krebsová (Praha)

Debata
17:10 – 17:45Využívání implantabilních srdečních monitorů v diagnostice
Pohled kardiologa: Josef Kautzner (Praha)
Pohled neurologa: Daniel Šaňák (Olomouc)

17:45 – 18:00Závěrečná diskuze

18:00Zakončení sympozia
Pavol Lepey (Medronic), Josef Kautzner (Praha)

18:30 – 19:30Schůze výboru České asociace pro srdeční rytmus ČKS

20:00Společná večeře


NEDĚLE 18. 9. 2016

09:00 – 11:00Praktické workshopy
Update pro techniky (přístroje, algoritmy, studie)

 

Medtronic