Medtronic

Vážené dámy, vážení pánové,

společnost Medtronic Czechia s.r.o. Vás zve na 16. Podzimní odborné sympozium, které se uskuteční 17. – 18. září 2016 v hotelu Jana v Přerově.

Sympozium je pořádáno Českou asociací pro srdeční rytmus ČKS ve spolupráci se společností Medtronic Czechia s.r.o.,
odborným garantem je prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.

Věříme, že program sympozia pro Vás bude příjemný a zajímavý. Připravili jsme spoustu nových témat a po skvělé zkušenosti opět začleňujeme workshopy.

Těšíme se na setkání
Medtronic Czechia s.r.o.

Medtronic