Zpět

Nebojte se čoček!

O kontaktních čočkách panuje ve společnosti spousta mýtů. Mnozí lidé se se tak kontaktním čočkám vyhýbají. Přitom se jedná o velmi vhodnou a hlavně naprosto bezpečnou formu korekce zraku.

Zadání

Připravit komunikační aktivitu, jenž pomůže odbourat strach z nošení kontaktních čoček a mýty, které o čočkách ve společnosti kolují. Ukázat situace, kdy je vhodné odložit brýle a použít kontaktní čočky.
 

Realizace

Stěžejním nástrojem kampaně byly interaktivní webové stránky www.nebojtesecocek.cz. Na základě životních příběhů komiksových hrdinů jsme jasně ukázali situace, kdy je dobré či dokonce nutné odložit brýle a využít kontaktních čoček. Součástí kampaně byla také soutěž o iPady a roční zásobu kontaktních čoček.
Cílová skupina: 15-25 let
Termín realizace: V.-VIII. 2012

Klient

Johnson & Johnson
Realizace: 0