Zpět

Corega bus 2007-2012

Dlouhodobý osvětový projekt společnosti GlaxoSmithKline. Corega BUS je speciálně upravené pojízdné centrum s bezplatným poradenstvím pro nositele zubních náhrad. 

Zadání

V rámci aktivace značky v ČR v roce 2008 vymyslet kampaň zaměřenou na seniory / nositele zubních náhrad (55+) s využitím tehdejší tváře kampaně – celebrity Valentiny Thielové a „dostat se k seniorům co nejblíže“ s cílem zvýšit povědomí o značce Corega a podpořit sampling.

Realizace

2008 - Navržený projekt Senioři 2008 tvořily dvě souběžné road show - série besed s Valentinou Thielovou po knihovnách krajských měst a série přednášek stomatologa v seniorských domech po celé České republice. Obě road show byly provázené rozsáhlým samplingem.

2009 - projekt Senioři rozšířen na pojízdné Corega centrum ústní hygieny pro seniory – přestavěný kamion s edukačním centrem, ordinací stomatologa a dentální hygienistky, poskytující seniorům bezplatné konzultace v oblasti zubních náhrad, navštěvující akce různého typu s vysokou účastí seniorské populace. V Corega Centru probíhal kromě detailní edukace seniorů i sampling Corega startovacích balíčků a rozsáhlý unikátní výzkum zubní péče seniorské populace v ČR, který generoval masivní PR.

2010 - Projekt Corega Centra ústní hygieny pro seniory pokračoval v ČR a byl adaptován i pro Slovensko

2011 – Rozsáhlá road show Centra v ČR, na Slovensku a nově adaptace i pro Maďarsko. Tím byl původně český projekt rozšířen do celého tehdejšího CEE regionu klienta.

2012 – Road show Centra po ČR a na Slovensku, současně byl spuštěn nový projekt Corega Hlídka

Výsledky Corega Centra ústní hygieny pro seniory 2009 - 2012:
18.900 proškolených seniorů
20.000 rozdaných vzorků
367 PR výstupů v českých, slovenských a maďarských médiích
23 506 150 - celkové mediální pokrytí