Medtronic

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme vás na 17. ročník Odborného sympozia, které se uskuteční 27. – 28. ledna 2018 v Hotelu Maximus v Brně.

Sympozium pořádá společnost Medtronic Czechia s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací pro srdeční rytmus ČKS.
Odborným garantem sympozia je prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.

Věříme, že i tentokrát pro vás bude program sympozia zajímavý a přínosný. Připravili jsme řadu nových témat, která díky dřívější dobré zkušenosti doplní několik workshopů. Nově vám ve spolupráci s Pracovní skupinou ČKS KardioTech nabídneme nedělní blok Technici lékařům.

Těšíme se na setkání
Medtronic Czechia s.r.o.

Medtronic